دانلود پی دی اف کتاب Übungsbuch Mathematik für Fachschule Technik und Berufskolleg : 444 anwendungsorientierte Aufgaben mit ausführlichen Lösungen

[ad_1]

این کتاب تمرینی نمونه کارهای بسیاری از فناوری را با راه حل های بسیار دقیق آورده است ، مطالب را به روشی کاربردی توضیح می دهد و امکان مطالعه خود موفقیت آمیز را فراهم می کند. این امر منجر به مدارک ورود به دانشگاه می شود و برای آماده سازی برای تحصیلات فنی در دانشگاه ها ایده آل است. چندین کار با درجات مختلف دشواری موفقیت یادگیری را تضمین می کنند. مربع های نمایانگر و ریشه مربع حجم چرخش ، محصولات بردار ، موقعیت خطوط مستقیم ، معادله صفحه و اعداد مختلط گسترش یافته اند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Übungsbuch Mathematik für Fachschule Technik und Berufskolleg : 444 anwendungsorientierte Aufgaben mit ausführlichen Lösungen