دانلود پی دی اف کتاب Überzeugungen von Lehrkräften. Experten und Novizen im Umgang mit Konflikten : Eine qualitative Interviewanalyse

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد در گروه آموزش و پرورش از سال 2012 – معلم / آموزش ، درجه: 1.0 ، دانشگاه برلین (مرکز آموزش معلمان) شیوه های آموزش در مدارس به عنوان مثال ، چگونگی رفتار یک معلم در یک موقعیت تعارضی ، به عنوان مثال ، بر اساس اعتقادات وی شکل می گیرد تا جایی که سایر اقدامات عملی مغایر با اعتقادات وی در نظر گرفته نشوند. مطالعات مختلف اهمیت ، ضرورت و مشکلات مرتبط با اعتقادات را برجسته کرده و میزان تأثیر آنها بر رفتار معلمان را بررسی کرده اند. این پایان نامه بررسی می کند که کدام باورها با انجام یک مصاحبه کیفی با چهار مصاحبه ، بر مقابله با معلمان تأثیر می گذارند. در دانشکده آموزش و روانشناسی ، مصاحبه ها از پروژه تحقیقاتی پروژه باز دانشگاه برلین آمده است: “مدیریت کلاس به عنوان زمینه اصلی تخصص حرفه ای معلمان در مدارس متوسطه. بازسازی دانش ، گرایش و مهارت در میان متخصصان و تازه کارها. ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Überzeugungen von Lehrkräften. Experten und Novizen im Umgang mit Konflikten : Eine qualitative Interviewanalyse