دانلود پی دی اف کتاب Überwachung der tibetischen Diaspora in der Schweiz : Eine empirische Analyse

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد در گروه جامعه شناسی از سال 2020 – جامعه شناسی سیاسی ، اکثریت ها ، اقلیت ها ، درجه: 1.3 ، دانشگاه برن (موسسه جامعه شناسی) ، زبان: آلمانی ، چکیده: تبتی ها در سوئیس امروز تأثیر چینی در تبعید تبتی را تجربه می کنند و نظارت در سوئیس در حال افزایش است. بنابراین ، هدف از این کار تعیین نه تنها درک تبتی ها در مورد نظارت بر چین در سوئیس ، بلکه تأثیر آن بر مهاجران تبتی به منظور درک بیشتر تجربیات و برداشت های آنها است. به عنوان بخشی از مطالعه کیفی ، 23 تبتی • و نمایندگان هر چهار سازمان بزرگ تبتی در سوئیس تحت تأثیر مستقیم قرار گرفتند. سرانجام ، تأثیر (قدرت) دولت چین بر مهاجران تبتی توسط مایکل فوکو با کمک نظریه پانوپتیک و تأملاتی در مورد فن آوری های خود مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همه و برخی دیاسپورای تبتی در سوئیس به شیوه دیگری تحت تأثیر نظارت چینی ها قرار دارند. همانطور که نتایج نشان می دهد ، تبتی ها در سوئیس هستند که در نتیجه نظارت ، رفتار خود را به درجات مختلف تغییر داده اند و در صورت وابستگی موجود به چین به عنوان ناظر ، سرانجام شروع به کنترل رفتار خود می کنند. بنابراین ، سطح نظارت همچنین باعث ترویج فرهنگی شده است كه در آن تبتی ها • رفتار خود را در درجات مختلف در سوئیس كنترل می كنند ، شبیه آنچه در زندان پانتوپیكون انجام می دهند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Überwachung der tibetischen Diaspora in der Schweiz : Eine empirische Analyse