دانلود پی دی اف کتاب Übertragbarkeit der Erkenntnisse des Neuromarketings auf die Versicherungsbranche

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2020 در گروه مدیریت بازرگانی – بازاریابی آفلاین و بازاریابی آنلاین ، زبان: آلمانی ، چکیده: هدف از این پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی قابلیت انتقال یافته های نظری از نوروالکتریک به عنوان نقشه لیمبیک برای بیمه شدن است. صنعت. پس از آن ، کاربرد بالقوه اقدامات بازاریابی از مبارزات انتخاباتی ترامپ ، بر اساس نقشه لیمبیک ، برای عمل شرکت ارائه می شود. برای پر کردن شکاف بازاریابی عصبی ، فصل 2 تئوری علوم اعصاب را توضیح می دهد. از این اساس می توان بازاریابی عصبی را استخراج کرد و مفهوم هزل (نقشه لیمبیک) را توضیح داد. در فصل 3 از عناصر طراحی و زمینه های احساسی استفاده شده است که برای طبقه بندی کیفی شرکت های بیمه آلمان انتخاب شده (Allianz ، R + V ، Generali) در یک نقشه لیمبیک استفاده می شود. براساس دانش جمع آوری شده ، فصل 4 فرضیه ای را ارائه می دهد و روابط فعلی را در یک مدل ارائه می دهد. پس از تهیه مدل ، فصل 5 توسط یک مطالعه تجربی برای آزمایش این فرضیه ها دنبال می شود. نظرسنجی آنلاین اساس این امر را تشکیل می دهد. پس از بررسی نتایج با کمک روش های آماری ، می توان پاسخ داد که آیا یافته های بازاریابی عصبی می تواند به صنعت بیمه منتقل شود یا خیر. در فصل 6 ، علاوه بر محدودیت های مطالعه ، توضیح در مورد نتایج به دست آمده و اقدام به دنبال آن توصیه می شود. این بررسی می کند که آیا روش CA می تواند در سطح شرکت در مبارزات انتخاباتی ترامپ اعمال شود. فصل 7 کار را با یک نتیجه گیری کامل می کند. آماده سازی گرافیکی فرآیند را می توان در پیوست 1 یافت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Übertragbarkeit der Erkenntnisse des Neuromarketings auf die Versicherungsbranche