دانلود پی دی اف کتاب Übersetzungsprobleme und Schwierigkeiten der armenischen Übersetzungen von deutschsprachigen Erzählschriften

[ad_1]

گروه تفسیر / ترجمه پایان نامه از سال 2018 ، فارغ التحصیلی ، درجه: 100 ، زبان: آلمانی ، چکیده: هدف از این پایان نامه تعیین بزرگترین مشکلات هنگام ترجمه از اصل آلمانی و یافتن راه حل های مختلف به عنوان مثال است. . ترجمه فرآیندی بسیار طلبکارانه است که همیشه به یک رویکرد شخصی احتیاج دارد. دو زبان مختلف می توانند شباهت ها و همچنین تفاوت های زیادی داشته باشند و کار مترجم به آن بستگی دارد. این اثر به مشکلات ترجمه ادبی می پردازد که سختگیرانه ترین روش ترجمه محسوب می شود. در فصل اول مهمترین اطلاعات در مورد مشکلات ترجمه آورده شده است. نظریه کریستین نورد به عنوان مبنای تشخیص بین مشکلات ترجمه انتخاب شده است. اینها مشکلات ترجمه عملی ، مختص فرهنگ ، خاص زوج زبان و متن خاص منبع هستند. مشکلات ترجمه معمولاً از اختلاف بین زبان ها ، فرهنگ ها و موقعیت ها ناشی می شود. این چهار مشکل اصلی به دنبال مشکلات دیگری است که ممکن است در ترجمه به طور مداوم بوجود آیند ، مانند: استعاره های B ، گویش ها ، بازی های کلمه ای و غیره. برای هر مسئله ، نمونه های مناسب از ادبیات Sundar انتخاب شده است. با استفاده از مثالها ، مشکلات بالقوه و راه حلهای آنها نشان داده شده و شرح مفصلی آورده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Übersetzungsprobleme und Schwierigkeiten der armenischen Übersetzungen von deutschsprachigen Erzählschriften