دانلود پی دی اف کتاب Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen. Wie kann die Prävention von Adipositas in der Schule gelingen?

[ad_1]

چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان یک مشکل فزاینده در آلمان و سایر کشورهای اروپایی است. دلایل مختلفی را می توان برای توسعه چاقی بخصوص در زمینه های ژنتیکی ، روانی – اجتماعی و اقتصادی – اجتماعی در نظر گرفت. عواقب چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان چیست؟ چه روش هایی برای تعیین چاقی مناسب است و چرا در دهه های اخیر تعداد کودکان و نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن بسیار سریع افزایش یافته است؟ چه عواملی باعث پیشرفت چاقی می شوند و گزینه های پیشگیری کدامند؟ مته مولر می پرسد که مدارس در دوران کودکی و نوجوانی تا چه اندازه می توانند از چاقی جلوگیری کنند. این مقاله با استراتژیهای ارتقا health سلامت سروکار دارد و اهمیت مدارس را در پیشگیری اولیه توضیح می دهد. همراه با ارائه چهار برنامه پیشگیری از مدرسه ، او به معلمان توصیه می کند و دوره های عملی دیگری را ارائه می دهد. از مواد: ارتقاhand دستی. -غذای مقوی؛ کنار آمدن با استرس ؛ -حرکت حرکت -نمای جهان جهانی ؛ استعداد ژنتیکی

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen. Wie kann die Prävention von Adipositas in der Schule gelingen?