دانلود پی دی اف کتاب Überall Wurst. : Ein Literaturspot um 1900

[ad_1]

تاریخ ادبیات ثابت می کند هرکسی که درباره نوشتن می نویسد بیشتر در مورد غذا می نویسد. به طور خاص: در مورد سوسیس و کالباس. فلیکس لیندر ، دانشمند ادبیات و فرهنگ ، در مقاله خود در کتاب 204 به جستجوی شاعرانه این علامت پرداخت ، از جمله نامه های فردریش نیچه و فرانتس کافکا. در حالی که سازنده زرتشت به خود این امکان را می دهد که فقط ببیند مادرش “سوسیس خوشمزه” به او پیشنهاد می دهد ، خالق تغییر خود را کسی تصور می کند که از طریق گوشت تغییر شکل داده است ، اما به روشی منفی ، به طوری که بدن شاعرش می تواند سوسیس را بجوید او در واقع احساس می کند که چگونه بدنش زمین را لکه دار می کند. بنابراین آیا سوال در مورد نامه بیش از یک سوال در مورد سوسیس نیست؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Überall Wurst. : Ein Literaturspot um 1900