دانلود پی دی اف کتاب Über Mutterschaft im Genre der feministischen Dystopie. Reproduktion in totalitären Systemen

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2019 در گروه مطالعات ادبی – مطالعات ادبی تطبیقی ​​، درجه: 2.0 ، دانشگاه یوهان ولفگانگ گوته اصلی فرانکفورت (مطالعات ادبی عمومی و تطبیقی) ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه سوال از دیستوپی های فمینیستی سبک مربوط به مشکلات بارداری است. برای این ، اولین شرایط کار شده است. دیستوپی چیست؟ کدام نظریه های فمینیستی مرتبط هستند؟ دقیقاً دیستوپی های فمینیستی چیست؟ چه چیزی می تواند توسط سیستم های توتالیتر درک شود؟ سرانجام ، دانش به دست آمده در مورد آثار “The Handmaid’s Tale” توسط مارگارت اتوود و “Swastik Knight” توسط کاترین بردکین استفاده شد و از نظر روایی مورد بررسی قرار گرفت. دیستوپی های ادبی به طور کلی و دیستوپی های فمینیستی به طور خاص اغلب منجر به وجود سایه ای در اندیشه نظری ادبی می شوند. سبک دیستوپیا امکانات زیادی را برای پرداختن به موضوعات و مشکلات خاص در رابطه با زمینه های سیاسی اجتماعی و دستیابی به تعداد زیادی از خوانندگان از طریق یک ارزش سرگرمی خاص فراهم می کند. آنها چارچوبی را ایجاد می کنند که جای مانور و آزادی بیان انتقاد را می گذارد. علاوه بر این ، در اینجا می توان با سبک های مختلف مصاحبه کرد به طور خلاصه ، دیستوپیا ژانری ادبی است که دارای پتانسیل قابل توجهی است. بنابراین روشن است که می توان از آن برای شکایت برخی شکایات استفاده کرد و در این راستا ژانر بودن را در یک زمینه فمینیستی نوید می دهد. بارها و بارها ، دیستوپی فمینیسم ، بسته به وقایع تاریخی مرتبط و تغییرات اجتماعی ، نقش کم و بیش مهمی دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Über Mutterschaft im Genre der feministischen Dystopie. Reproduktion in totalitären Systemen