دانلود پی دی اف کتاب U.S. Army Ambulances and Medical Vehicles in World War II

[ad_1]

از بین ارتشهای درگیر در جنگ جهانی دوم ، ارتش ایالات متحده پیشرفته ترین سیستم را برای حمل و نقل و معالجه سربازان مجروح و بیمار ایجاد کرد و با محدود کردن فناوری موجود ، به مردان خود نه تنها یک فرصت کامل برای زنده ماندن بلکه بهبودی کامل . هر هنگ پیاده یک گروه پزشکی داشت که وظیفه داشت با ارائه نه تنها معالجه پزشکی و دندانپزشکی ، بلکه تمام اقدامات ممکن برای سالم نگه داشتن هنگ ، قدرت این هنگ را حفظ کند. آنها در جنگ مداواي فوري پزشكي را در جبهه هاي نبرد انجام مي دادند و سپس تلفات را به مراكز درماني كه تأسيس كرده بودند مي بردند. در ایستگاه های امدادرسانی ، قبل از استفاده برای معالجه بیشتر ، تلفات کاهش ، تثبیت و معالجه می شود. وسایل نقلیه قسمت مهمی از تجهیزات جداشدگی پزشکی را تشکیل می دادند. این به طور کامل نشان داده شده است ، در کتاب جامع از انواع وسایل نقلیه پزشکی از جمله آمبولانس و وسایل نقلیه کمک فنی استفاده شده است. این جزئیات تغییرات علامت گذاری وسیله نقلیه برای استفاده در تخلیه سربازان از میدان جنگ است ، و سایر موارد استفاده شده برای این وسایل نقلیه در طول جنگ – “Clubmess” و “Chuck Wagons” توسط صلیب سرخ باشگاه آمریکایی استفاده شده است. همچنین استفاده از آنها نیز گنجانده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب U.S. Army Ambulances and Medical Vehicles in World War II