دانلود پی دی اف کتاب Tyr : God Warrior

[ad_1]

او ، یک جنگجوی نورس با قدرت اجدادی. او ، یک انسان عادی مثل هر انسان دیگری. دو دنیایی که پیدا نمی شدند. دو غریبه که با هم آشنا نشدند. دو قلب با هم ملاقات می کنند. Tier ، رهبر قبیله Bracrosse ، برای تکمیل طراحی خدایان و در نتیجه حفظ کارگزاران خود ، باید مناره خود را پیدا کند. اما سردرگمی در قلب او ، نه ناامیدی ، همان چیزی است که او سعی می کند بدست آورد ، او تجزیه و تحلیل همه چیز را متوقف می کند و غریزه خود را دنبال می کند ، که او را به لنا می کشاند. به نظر می رسد که سرنوشت سرنوشت آغاز شده است تا زمانی که او متوجه شود چه می کند. لنا گالانوس یک دختر عادی است ، با دوستان معمولی و یک شغل عادی ، فقط او یک راز نگه می دارد ، هر شب با یک جنگجوی چشم بزرگ کهربایی ملاقات می کند که او و او را در یک دنیای خیالی در میان رویاهای جذب می کند زندگی او وقتی با موجوداتی تاریک روبرو می شود که آنچه را که او همیشه برایش جنگیده است از بین می برد کاملاً تغییر می کند. چیزهایی غریب می شوند که ناگهان جنگجوی مرموز او برای نجات او ظاهر می شود. گیج ، نمی داند چه چیزی واقعی است و چه خیالی. آیا آن خواب ها رویا نبودند ، یا اینکه خواب بدی است که نمی تواند از آن بیدار شود؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Tyr : God Warrior