دانلود پی دی اف کتاب Two Twelfth-Century Texts on Chinese Painting

[ad_1]

دو متن قرن دوازدهم در مورد نقاشی چینی دو متن در ترجمه ارائه می دهد که بینش دوگانه ای در مورد آکادمی نقاشی امپراتور هوی تونگ و دانشکده ادبیات نقاشی ارائه می دهد. شان-شوی چون-چوان چی رساله ای است برای شروع نقاشان منظره که به دوران حسین-هو برمی گردد. رساله توسط هان چو ، عضو برجسته آکادمی نوشته شده است ، اما متن به طور خاص برای دانشگاهیان نبود. این رساله نوشته های قبلی در مورد نقاشی منظره را جمع آوری و سفارش می دهد. یکی از اهداف اصلی هان چو ذکر همه تعاریف منظره و کاربرد عملی آنها در نقاشی است. با این حال رویکرد او متفاوت و تحلیلی تر از رویکرد نقاش آکادمی ارتدوکس است ، رویکردی که یادآور بورس تحصیلی کنفوسیوس و نقاشی ادبی است. نقاشی هوا-چی توسط تنگ چون سابقه ای دارد که به عنوان دنباله ای بر دو تاریخ نقاشی قبلی نوشته شده است. در ده فصل ، تنگ چون لیستی از آثار برگزیده را به همراه حقایق و ارزیابی های انتقادی از نقاشان از سال 1075 تا 1167 تهیه کرده است. تنگ چون اطلاعات دقیق تری راجع به آکادمی نسبت به هان چو ارائه می دهد ، درباره سازماندهی و سیستم امتحانات آن بحث می کند و یادآور می شود که “روش” و رعایت قوانین از مهمترین معیارهای نقاشی در آکادمی وجود داشته است. از طرف دیگر ، او فکر می کند که نقاشی باید “روح” را انتقال دهد ، نه فقط “شکل”. بنابراین ، تنگ چون سابقه ای از ارزشهای بنیانگذاری آکادمی و گرایشهای فکری ادبیات را نگاشته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Two Twelfth-Century Texts on Chinese Painting