دانلود پی دی اف کتاب Two Terminal Archaic/Early Woodland Sites in Central Michigan

[ad_1]

در این بخش دو مکان ماقبل تاریخ در Gratiot County ، میشیگان تجزیه و تحلیل می شود. نویسنده توصیفی از ویژگی ها و مصنوعات از هر دو سایت را ارائه می دهد و در مورد وابستگی فرهنگی احتمالی سایت ها ، که او را به انتهای قطب شمال / جنگل های جنگلی اختصاص می دهد ، بحث می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Two Terminal Archaic/Early Woodland Sites in Central Michigan