دانلود پی دی اف کتاب Twin Truths

[ad_1]

عکس حقیقت همیشه دروغ نیست … حقیقت چیست؟ و چگونه می توانید آن را با شنیدن آن تشخیص دهید؟ جنی و پیپا دوقلو هستند. مانند بسیاری از دوقلوها ، آنها اغلب می دانند که دیگران چه فکری می کند. آنها یکدیگر را کامل می کنند. هنگامی که پیپا ناپدید می شود ، جنی تنها در برابر جهان قرار می گیرد ، زیرا می خواهد بفهمد چه اتفاقی برای “نیمه دیگر” او افتاده است. اما حقیقت می تواند یک چیز لغزنده برای جنی باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Twin Truths