دانلود پی دی اف کتاب Twilight in a Knotted World

[ad_1]

خاک هند مرکزی بیش از استخوان های غول های بلند قد پنهان می شود. شرکت هند شرقی تقریباً کل شبه قاره را در اختیار دارد ، اما قدرت واقعی اکنون به عهده تاج است. به دور از بازی بزرگ امپراطوری ، کاپیتان ویلیام هنری سلیمان راضی به اداره منطقه جبالپور و حفاری بقایای استخوان های معده با همسر جذاب و آگاه خود است. تا اینکه او موظف به تحقیق در مورد فعالیتهای گروهی مبهم از جنایتکاران شد ، که گفته می شود قربانیان خود را خفه می کنند. همانطور که سلیمان چندین لایه از مشکل Fensiger را آشکار می کند ، او زبانی برخلاف زبانهای دیگر پیدا می کند و به نظر می رسد مجموعه ای از اعتقادات ، دین و خرافات از روح ملت است. او اجساد و سلسله مراتبی از غریبه ها را پیدا می کند ، اما مردان عادی نیز انگیزه قتل دارند. او یک نارضایتی ناخوشایند از تغییراتی را می شنود که از نظر برخی بدون تغییر است. او درگیری های پیش رو را به حداقل می رساند. و در پشت آن ، افسانه یک مرد مرموز و زیبا ، که داشتنش ممکن است کلید درک Fansigars باشد. پرسش های اسلیمان در کلکته ، طبیعت میهن محبوب فرزندخوانده و افراد توانمندی که خدمت می کند ، با او روبرو خواهد شد. وی از طریق منشور کاست ، شبکه روابط اجتماعی و فرهنگی پیچیده و ماهیت سفر در هیران لند ، چهره واقعی هند را می بیند و به حقیقت ناراحت کننده و تلخ آن دست پیدا می کند. اما حل چنین حقیقتی آسان نیست …

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Twilight in a Knotted World