دانلود پی دی اف کتاب Twenty Years After

[ad_1]

کتاب 2 در عاشقانه The’Artagan. دو دهه از پیروزی معروف شمشیربازان بر کاردینال ریشلیو و میلادی در سه تفنگدار می گذرد. زمان عزم او را ضعیف کرده ، وفاداری او را سلب کرده است. اما گنجینه ها و استراتژی های عدالت هنوز گریه می کنند: جنگ داخلی تاج و تخت فرانسه را تهدید می کند ، در حالی که در انگلیس ، کرومول تهدید می کند چارلز اول را به داربست می فرستد. دوما چهار ضلعی جاودانه خود را برای عبور از شمشیرها ، مردانگی مردان و نیروهای تاریخ می اندازد. اما بزرگترین آزمایش او درگیری تایتانیک با پسر میلادی است که با شر روبرو می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Twenty Years After