دانلود پی دی اف کتاب Twenty Prose Poems

[ad_1]

مقدمه ای بر مایکل همبرگر: “شعرهای منثور بودلر در طی دوازده یا سیزده سال آخر زندگی وی در فواصل طولانی سروده می شد. شعر منثور رسانه ای متناسب با عادات و شخصیت او بود. وی پیش از هرچیز اخلاق گرایانه ، به رسانه ای نیاز داشت که او را قادر می سازد تا بینش های اخلاقی را به صورت موجز و واضح تفسیر کند. او که یک هنرمند و نفسانی بود ، به رسانه ای نیاز داشت که از نظر اپی گراماتیک یا تبخال باشد ، اما او تخیل داشت و عنصر فکری را که برای زیبایی او ضروری می دانست ، مجاز دانست. و سیاست ، در مورد همه چیز ، تجربی بود ؛ مانند اکثر شاعران فکر می کردند که در مورد واقعیت ها و استدلال های کلی بود. درعوض از تجربیات و تخیلات استفاده می کرد. به همین دلیل است که شعر منثور برای بودلار حق تولد است. “چارلز بودلار (1821-1867) یک شاعر ، مقاله نویس ، منتقد هنری و مترجم ادگار آلن پو. او یک شهرنشین بود. برای توصیف تجربه گذرا و زودگذر زندگی در کلان شهرها “مدرنیته” با جعل شناخته می شود و هنر مسئولیت پذیری باید این تجربه را به دست آورد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Twenty Prose Poems