دانلود پی دی اف کتاب Twelve Men

[ad_1]

تئودور كادر گرچه به خاطر رمان هایش خواهر كری و جنی گرهارت شهرت جهانی داشت ، اما در روزنامه نگاری ، زندگی نامه و سفرنامه نیز تبحر داشت. در سال 1919 ، به تازگی با پذیرش قرارداد انتشار ناشر جدید ، درایزر پیشنهاد انتشار “شخصیت های بزرگ” را که ، هم به عنوان یک فرد و هم به عنوان یک نویسنده ، دارای دوازده نفر از کسانی که در درایزر ویل بودند ، طرح های بیوگرافی را جمع آوری کرد ، که عمده تأثیرات آنها بود . روایت های بدست آمده در یک کار کوتاه از طراحی شخصیت ، زندگی نامه و نثر به داستان کوتاه می افزایند. دوازده مرد یک گروه متنوع و رنگارنگ از مردان هستند: برادر به همان اندازه مشهور دکور ، ترانه سرا ، Paul Dresser (“برادر من پل”) ، از کارگر کاملاً مبهم مایکل بورک (“رورک توانا”). کار کسانی که توسط Crew Drieser در سال 1903 آغاز شد. این دوازده روایت مردان را مجبور به تصویرگری می کند ، اما همچنین بسیاری از بینش ها راجع به زندگی و کار خود لباس شناس نشان می دهد. (Goodreads)

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Twelve Men