دانلود پی دی اف کتاب Twelve Dates of Christmas : Naughty or Nice? A Christmas Romance

[ad_1]

LGBT + ROMIZIZETH HOLLOWS از راه شیطنت آمیز و خوب به عالی؟ مجموعه کریسمس. چنس انتظارات کمی دارد تا اینکه با یک قانون شکن بزرگ با استعداد کثیف صحبت می کند. کریسمس به سرعت در حال نزدیک شدن است و مانند اکثر سالها ، چانس مک کنزی تنها و تنهاست. این باعث می شود سرویس دوست یابی با مضمون کریسمس ایده خوبی به نظر برسد. دوازده قرار ملاقات کور و امکان ملاقات با “مرد رویاهایش”؟ ارزش شلیک دارد آنجل تامکینز سریع و بازیگوش آن چیزی نیست که چانس انتظار دارد. فرشته برای اوقات خوبی بیرون است و صحبت های کوچک را دوست ندارد. او نه تنها چانس را راضی می کند که بعد از قرارشان بیرون برود ، بلکه چانس را به آپارتمان خود می برد. فرشته همان چیزی است که شانس هرگز نمی دانست که می خواهد. وقتی آنجل از او می خواهد که به بیرون اتاق خواب نگاه کند – او می گوید بله. دو هفته دویدن با آنجل به عنوان یک رویا تحقق می یابد. اما وقتی آنجل اثبات کرد که عاشقانه و مهربان است ، این آرزو فراتر از رابطه جنسی گاه به گاه و قرارهای گاه به گاه شروع می شود. آنها هر دو با حداقل دوازده مرد دیگر در یک سرویس دوست یابی هستند. چه شانس هایی دارد که آنجل هرگز چیز جالب تری بخواهد؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Twelve Dates of Christmas : Naughty or Nice? A Christmas Romance