دانلود پی دی اف کتاب TVs and Remote Controls

[ad_1]

در تلویزیون و کنترل از راه دور ، خوانندگان مسلط اولیه در مورد علم ، مهندسی و فناوری موجود در سرگرمی های خانگی مانند تلویزیون و کنترل از راه دور اطلاعات کسب می کنند. عکس های پر جنب و جوش ، تمام رنگی و متن کاملاً مسطح ، خوانندگان جوان را هنگام فراگیری این روش مهم ، درگیر خود می کند. یک نمودار بخشی از تلویزیون را نشان می دهد و یک فعالیت فرصتی را برای کودکان فراهم می کند تا جستجو را گسترش دهند. کودکان می توانند در مورد تلویزیون و کنترل از راه دور با استفاده از موتور جستجوی ایمن که وب سایت های متناسب با سن را ارائه می دهد ، اطلاعات بیشتری کسب کنند. تلویزیون و کنترل از راه دور همچنین دارای نکات خواندن ، فهرست مطالب ، واژه نامه و فهرست برای معلمان و والدین است. تلویزیون و کنترل از راه دور بخشی از جهش است! چگونه کار می کند؟ زنجیر.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب TVs and Remote Controls