دانلود پی دی اف کتاب Turn Your Time Into Yield : Efficient Strategies to Eradicate Procrastination

[ad_1]

به تأخیر انداختن واقعیت افراد بی شماری است ، به ویژه امروز. ما عادت کرده ایم که در نتیجه توسعه فناوری در یک سیستم راحت تر زندگی کنیم. فحشا زندگی و رویاهای انسان را می بلعد. اما تغییر در زندگی امکان پذیر است و می توان به آن دست یافت. Time Your Improve YIELD روش صحیح و موثری را برای غلبه بر تعلل و وسوسه این نفرین به خواننده می آموزد. این کتاب استراتژی های عملی آورده است که می تواند به راحتی در زندگی روزمره وارد شود. از آرامش چشم پوشی کنید و از زندگی فعال تر و لذت بخشی لذت ببرید.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Turn Your Time Into Yield : Efficient Strategies to Eradicate Procrastination