دانلود پی دی اف کتاب Turn It and Turn It for Everything Is in It : Essays on the Weekly Torah Portion

[ad_1]

مقدسین یهودی تعلیم دادند که هنگام مطالعه تورات ، باید در جستجوی معانی جدید و عمیق تر ، مانند جواهرات با جنبه های بیشمار ، آن را به طور مداوم خم و پیچ و تاب کنیم. خاخام Jonathan Klegler در این جلد مقاله در مورد هر بخش تورات هفتگی ، بینش دهه های تحصیل و انتخاب خود از تدریس را به اشتراک گذاشت. با استفاده از منابع باستانی و مدرن ، و بورس تحصیلی و داستان های شخصی ، Kligler خواننده را به بررسی لایه های بی شماری از بینش و الهام که می تواند مطالعات پرتحرک تورات را ارائه دهد ، دعوت می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Turn It and Turn It for Everything Is in It : Essays on the Weekly Torah Portion