دانلود پی دی اف کتاب Turkish Religious Texts in Latin Script From 18th Century South-Eastern Anatolia : Transcriptions, Translations, and a Study of the Language

[ad_1]

Studien zur Sprache، Geschichte und Kultur der Turkvölker در سال 1980 توسط تورک شناس مجارستانی György Hazai تاسیس شد. این مجموعه به تمام جنبه های زبان ، فرهنگ و تاریخ عثمانی می پردازد و دامنه زمانی و منطقه ای گسترده ای دارد. این کتاب از نسخه های خطی در آسیای مرکزی ، شمالی ، غربی و شرقی و همچنین مناطقی از اروپا استقبال می کند و از اولین ذکر مدرنیته و امروزه در قرن 6 می تواند دوره زمانی گسترده تری را فراهم کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Turkish Religious Texts in Latin Script From 18th Century South-Eastern Anatolia : Transcriptions, Translations, and a Study of the Language