دانلود پی دی اف کتاب Turkey’s Relations with the Middle East : Political Encounters after the Arab Spring

[ad_1]

این بخش روابط سیاسی معاصر ترکیه و خاورمیانه را بررسی می کند. با توجه به خیزش عرب در سال 2011 ، بحران سوریه ، تشدید تروریسم منطقه ای و اقدام به کودتای نظامی در ترکیه ، منعکس کننده یک نوسان چشمگیر در سیاست خارجی ترکیه در قبال کشورهای مهم خاورمیانه مانند ایران ، عربستان سعودی ، مصر بود. ، سوریه و عراق. همکاران درگیری عمیق ترکیه در امور منطقه ای خاورمیانه را تجزیه و تحلیل می کنند ، همچنین به موضوعاتی مانند تروریسم ، جنبش های اجتماعی و سیاسی و درگیری های اقلیت می پردازند. در حالی که این مشکلات به طور سنتی به عنوان امور داخلی در نظر گرفته می شدند ، این کتاب ابعاد فزاینده منطقه ای آنها و پیامدهای آن را در امور خارجی ترکیه و کشورهای خاورمیانه روشن می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Turkey’s Relations with the Middle East : Political Encounters after the Arab Spring