دانلود پی دی اف کتاب Turkey and the EU: Accession and Reform

[ad_1]

ورود ترکیه به اتحادیه اروپا یک موضوع مهم اما بحث برانگیز در دستور کار اتحادیه اروپا است. این مطالعه جامع در مورد موضوعات کلاسیک و جدید ، با حمایت بینش جدید و جدید ، با تمرکز بر منابع مختلف داخلی حاکم بر سیاست ترکیه ، خلا Turkish موجود در ادبیات فعلی روابط ترکیه و اتحادیه اروپا را پر می کند. این بخش یک مطالعه جامع از هنر در مورد سیاست ها و سیاست های داخلی و نقش آنها در اتحادیه اروپا ترکیه است. مشارکتهایی از دانشمندان معتبر دریافت می شود که به دلیل تخصص در زمینه های مربوطه مورد تأیید قرار می گیرند. ساختار این محتوا با موضوعات ، پویایی ها ، بازیگران و سیاست های حاکم بر سیاست ترکیه و پویایی روابط ترکیه و اتحادیه اروپا برای خوانندگان و خوانندگان عمومی اتحادیه اروپا ، دانشجویان و کارشناسان سیاست های اروپا است. ارزیابی یکپارچه ای ارائه می دهد. مشارکت اصلی در آداب و رسوم ، حقوق بشر ، ارتش ، جامعه مدنی ، افکار عمومی و نخبگان ، احزاب سیاسی و مسایل کردی مانند “موضوعات کلاسیک” با ارزیابی منابع داخلی توسعه اخیر در طول دوره مذاکرات انجام می شود. علاوه بر این ، موضوعات جدید شامل نسخه هایی است که قبلاً در مورد روابط ترکیه و اتحادیه اروپا مانند مسئله علوی ، ترک های اروپایی ، فساد در ترکیه و نظر نخبگان پارلمانی ترکیه درباره ترکیه و اتحادیه اروپا پوشش داده نشده است. این کتاب به عنوان ویژه نامه جامعه و سیاست اروپای جنوبی منتشر شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Turkey and the EU: Accession and Reform