دانلود پی دی اف کتاب Turfgrass Management

[ad_1]

مدیریت چمنزار به عنوان مقدمه ای برای دانشجویان مبتدی علوم و مدیریت چمنزار طراحی شده است. برای پوشش دادن ویژگیهای مهم سیستمهای چمنزار ، تعاملات بین اجزای سیستم و بین آنها و اصول مدیریت چمنزار ، سعی در باز کردن برخی از اسرار چمن است. و نقش مداخله فرهنگی را برای دستیابی به اهداف خاص تعیین کند. از نقاشی ها و تصاویر برای کمک به دانش آموزان در درک مفاهیم ، فرایندها و روابط مهم در سیستم های چمنزار به طور آزادانه استفاده می شود. هر فصل با مجموعه ای از سال ها به پایان می رسد تا درک خواننده از مطالب را آزمایش کند. نکات برجسته این آخرین نسخه شامل: طرح کاملاً طراحی شده با 397 صفحه تمام رنگی ، از جمله بیش از 300 تصویر و تصویر تازه توسعه یافته. اقدامات فرهنگی که در حال حاضر انجام می شود شامل اطلاعات دقیق و گسترده در مورد مدیریت آفات ، از جمله بیماری ها ، علف های هرز و آفات است. چمنزار به عنوان یکی از محترم ترین درسهای تاسیس برای دانشجویان و متخصصان صنعت شناخته می شود. این کتاب که توسط Turfpath ، LLC منتشر شده است ، اکنون جامع ترین و ارزان ترین کتاب موجود در بازار است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Turfgrass Management