دانلود پی دی اف کتاب Turbulent Fluid Motion

[ad_1]

این کتاب جامع مبتنی بر Navier – Stokes و سایر معادلات پیوستگی مایعات است. این راه حل های تحلیلی و عددی معادلات حرکت سیال را توضیح می دهد. موضوعات درگیر تلاطم و چگونگی ، چرایی و محل وقوع است. از ریاضیات برای نمایش و مطالعه تلاطم استفاده می شود. معادلات پیوسته مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل تلاطم. با متوسط ​​شدن زمان ، فضا و فضا ، آنها در مقادیر آشفته استفاده می شوند. مسئله بسته شدن معادلات متوسط ​​و طرح های احتمالی بسته شدن تجزیه و تحلیل فوریه و فرم طیفی معادلات پیوستگی ، هم میانگین و هم تأیید نشده ؛ نظریه پویایی غیرخطی و هرج و مرج.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Turbulent Fluid Motion