دانلود پی دی اف کتاب Turbulences : Roman

[ad_1]

در لس پاتوراوکس ، گروهی از مونورت ، که قرن ها خانواده گرامونت در آن زندگی می کردند ، “بحران” در همه جا ، که برای دهه ها بر جامعه ما تسلط داشت ، نظم قدیمی را بر هم زده است. تصویری از گروهی از دهقانان ، مقامات پاریسی ، وجود دارد که توسط زندگی فلج شده ، توسط اقتصاد خراب شده است ، اما همچنین افراد برتر و برنده بازی اجتماعی: آشفتگی آشفته است. همچنین وقایع نگاری: زمانی آشفته و جهانی که ستون آن متزلزل می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Turbulences : Roman