دانلود پی دی اف کتاب Tunnels with In-situ Pressed Concrete Lining : Geotechnika – Selected Translations of Russian Geotechnical Literature 9

[ad_1]

پوشش اتصالات تحت فشار اصول اولیه روش پیشرفته اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را برای ساخت تونل برای اهداف مختلف نشان می دهد. تجربه عملی تونل زنی ، پشتوانه های نظری و روش های تجزیه و تحلیل این نوع پوشش ها ، بتن ، فرایندهای عملیاتی ، نیازهای خاص سیستم های تجهیزات و همچنین جنبه های فنی و اقتصادی شامل طراحی برای پاسخگویی به این الزامات و ارزیابی روش است. نسخه انگلیسی شامل یک بررسی پیشرفته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Tunnels with In-situ Pressed Concrete Lining : Geotechnika – Selected Translations of Russian Geotechnical Literature 9