دانلود پی دی اف کتاب Tunnelling Asia '97

[ad_1]

این مجموعه مقالات کنفرانس است که در مورد روش های ساخت در ساخت تونل بحث می کند. عناوین مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: طبقه بندی مهندسی و خصوصیات توده سنگ ؛ برنامه ریزی ، تحقیق و تجزیه و تحلیل تونل ها ؛ شفت و تونل های شیب دار و تجهیزات تونل زنی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Tunnelling Asia '97