دانلود پی دی اف کتاب Tunnelling Asia 2000: Proceedings New Delhi 2000

[ad_1]

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تونل زنی آسیا 2000. این مقاله موضوعاتی از جمله طبقه بندی توده سنگ ، تجزیه و تحلیل توده سنگ ، تونل بزرگراه و ذخیره سازی زیرزمینی و همچنین تونل سازی مترو را پوشش می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Tunnelling Asia 2000: Proceedings New Delhi 2000