دانلود پی دی اف کتاب Tumor Organoids :

[ad_1]

تحقیقات زیست شناسی سلول های سرطانی به طور کلی ، و توسعه داروهای ضد سرطان به طور خاص ، هنوز هم متکی به روش های استاندارد کشت سلول است که سلول ها را در یک محیط غیر ضروری قرار می دهد. در نتیجه ، سلولهای تومور در حال رشد در ظروف پلاستیکی یک فشار انتخابی اعمال می کنند که به طور قابل توجهی خصوصیات مولکولی و فنوتیپی اساسی آنها را تغییر می دهد. حوزه نوظهور پزشکی احیا کننده سیستم عامل های بافت مهندسی زیستی ایجاد کرده است که می تواند ساختار و ناهمگنی سلولی را در بافت داخل بدن بهتر تقلید کند و برای تحقیقات مهندسی زیستی تومور مناسب است. تکنیک های ریز مهندسی منجر به ایجاد روش های پیشرفته برای ایجاد و کشت بافت 3-D انسان شده است. با مخلوط کردن انواع سلولهای مختلف برای محصور کردن نوع سلول مربوطه یا تشکیل بافت ها ، این اندام های مدل ممکن است در مدت زمان طولانی تری زنده بمانند و برای ایجاد خواص عملکردی مشابه بافتهای بومی کشت شوند. این روش تعریف مجدد نقش پویای سلول – سلول ، سلول – ECM و فعل و انفعالات مکانیکی درون تومورها را تعریف می کند. نماینده بیشتر سلولهای استرومای تومور ، مانند سلول های اندوتلیال (EC) و فیبروبلاست های تومور ، می تواند از محیط زیست تومور در داخل بدن تقلید کند. در مجموع ، مهندسان زیست زیستی منبع مهمی برای مطالعات in vitro در مورد بیومکانیک تومور ، از جمله 3D و اثرات داروهای ضد سرطان بر بافت تومور سه بعدی تشکیل می دهند. این تکنیک ها توانایی غلبه بر محدودیت های فعلی طبقه بندی تومور ژنتیکی و بافت شناسی و توسعه درمان های شخصی را دارند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Tumor Organoids :