دانلود پی دی اف کتاب Tugendhat House. Ludwig Mies Van Der Rohe

[ad_1]

خانه توگندات در برنو / جمهوری چک توسط لودویگ میزس ون در روهه ساخته و طراحی شده است ، یکی از مهمترین بناهای مدرنیته اروپا است. در سال 2001 ، یونسکو این خانه را در فهرست میراث فرهنگی جهانی قرار داد. در این نسخه سوم ، به روز شده ، نویسندگان دیدگاه های شخصی و تاریخی مربوط به خانه را ارائه می دهند. مستندات جنبه های مربوط به مطالعه تاریخ هنر و علم حفاظت. ویژگی خاص توصیف گسترده و بحث عمیق در مورد مواد مورد استفاده در این زمینه تحقیق است. جذابیت این مونوگرافی در انتشار عکس هایی از مجموعه خانواده است که برای اولین بار خانه را در وضعیت زندگی نشان می دهد. عکس های رنگی هنری آزمایشی توسط Fritz Tugendhat از دستاوردهای پیشگام عکاسی آماتور است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Tugendhat House. Ludwig Mies Van Der Rohe