دانلود پی دی اف کتاب Tu seras enseignant, mon fils : Nouvelle édition

[ad_1]

ال Hadji Thierno Soileiman Dope ، که با مهر و محبت به عنوان “دین” شناخته می شود ، چهره برجسته ای در سیستم آموزش سنگال است. او معلم مدرسه شد تا به پسرش کمک کند تا آرزوی پدرش را برآورده کند تا به او کمک کند تا روح کودکان خردسال را شکل دهد و نه موقعیت ها. او شغل درخشان معلمی و مدیر مدرسه را در پیش گرفت و با تجربه ای غنی به عنوان افسر ارشد استعمار و پس از استعمار ، به مدیر کابینه آمدو ماهار امبو پیوست ، سپس در دسامبر آلونی بلند. تا حوادث سال 1962 ، که شاهد ممتازی بود .

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Tu seras enseignant, mon fils : Nouvelle édition