دانلود پی دی اف کتاب Tsars, Cossacks, and Nomads. : The Formation of a Borderland Culture in Northern Kazakhstan in the Eighteenth and Nineteenth Centuries

[ad_1]

مطالعات سری در مورد مشرق مدرن مروری بر وقایع مذهبی ، سیاسی و اجتماعی در جوامع مدرن و معاصر مسلمان دارد. این مجلدات نه تنها کشورهای خاورمیانه و خاورمیانه را مورد توجه قرار می دهد ، بلکه همچنین به بررسی اسلام و فرهنگ مسلمانان در سایر مناطق جهان ، به عنوان مثال در اروپا و آمریکا می پردازد. مجموعه مطالعات در مورد مشرق مدرن در سال 2010 توسط کلاوس شوارتز ورلاگ تاسیس شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Tsars, Cossacks, and Nomads. : The Formation of a Borderland Culture in Northern Kazakhstan in the Eighteenth and Nineteenth Centuries