دانلود پی دی اف کتاب Truth, Tears, Turning, and Trusting : A Pastor’s Plea to End Our Ongoing Anti-Semitism and Anti-Judaism

[ad_1]

تا حدی تکان دهنده ، ما با مسیحیان خویشاوند هستیم و هنوز هم متعلق به قوم یهود هستیم که یهودی ستیزی و یهودی ستیزی را تشویق می کنند. این کار را اغلب وقتی انجام می دهیم که کتاب مقدس را در خطبه ها ، کلاس ها و کتاب های خود بگذاریم. گناهان ما در قبال یهودیان فقط وقتی وحشتناک باشد که از جهل ، استکبار و امتیاز ما ناشی شود ، زیرا این تعصبات آشکار باشد. این کتاب یک چالش برای مسیحیان برای زندگی است که برای به چالش کشیدن عیسی مسیح و همچنین تأسیس پیامبران عالی تألیف عهد عتیق با ما. ما باید یاد بگیریم که حقایق را بگوییم تا اینکه از آن پنهان شویم ، اشک دلهای شکسته بریزیم ، از راه های قدیمی خود به مسیرهای جدید روی بیاوریم و اعتماد کنیم که خداوند تلاش ها را برکت خواهد داد. گرچه نویسنده معتقد است شناختن این نکته مهم است که اکثر نویسندگان یهودی عهد جدید ریشه های یهودی خود را رد نمی کردند و قطعاً ضد یهود نبودند ، وی اذعان می کند که تاریخ کلیسا این اطمینان را می دهد که تقریباً هیچ راهی برای شنیدن برخی قسمت ها وجود ندارد امروز. ما می توانیم راه جدیدی را برگزینیم که به عیسی احترام بگذارد و از همه آنچه که در گذشته و حال به یهودیان احترام می گذاریم ارج نهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Truth, Tears, Turning, and Trusting : A Pastor’s Plea to End Our Ongoing Anti-Semitism and Anti-Judaism