دانلود پی دی اف کتاب Truth, Reconciliation, and Evil

[ad_1]

حقیقت ، سازش و شر ، شر را در اشکال مختلف تجزیه و تحلیل می کند – به عنوان یک جنایت غیرقابل گفتن ، یک نیروی اختیاری یا روایی ، یک محصول جانبی سیاسی و یک ویژگی اساسی جنگ. این مجموعه انواع آسیب هایی را در نظر گرفته است که به خوبی کار می کنند ، از وحشت گسترده نسل کشی گرفته تا غم و اندوه شخصی بی خانمانی خود تخریبی. سرانجام ، با هم جمع شده ، که شامل چهار مقاله است ، این بخش را تأیید می کند که عواقب شر – فراتر از آن از طریق بخشش و سازش – نیاز به وقوع در متن یک جامعه تعریف شده گسترده دارد ، از جمله افراد و گروه ها می توانند فراتر از خود ببینند و شناسایی کنند . دیگران بشریت مشترک و هدف مشترک را بیان کردند. نسخه های گسترده مقالات در چهارمین کنفرانس بین المللی شر و شر در مارس 2003 در پراگ ارائه شده است. انسان شناسی ، زبان شناسی ، ادبیات ، فلسفه و روانکاوی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Truth, Reconciliation, and Evil