دانلود پی دی اف کتاب Truth, Pride, Victory, Love

[ad_1]

سفر رید آغاز می شود ، شناگران سابق المپیک در دوران نوجوانی برای بازی های 2016 آموزش می بینند. در طول راه ، او احساساتی را نسبت به دو دوست دوران کودکی ایجاد می کند: همسایه کال و رقیب مادام العمر ماتیاس. مبارزه کائل با جنسیت خود فاجعه به بار می آورد. ثروت ماتیاس باعث می شود که رید احساس کند گویی از جهان های مختلف است. از دیدگاه ریو ، ماتیاس به یک نماد ورزش همجنسگرایان تبدیل می شود ، در حالی که رید باید رابطه جنسی خود را برای یک معامله پرسود که برای آینده خانواده اش مهم است پنهان کند. خواسته های حل نشده رید برای هر دو مرد همچنان باقی است و مواردی که او را از هم دور کرده اند نیز همین امر را دارند. آیا رید برای یافتن حقیقت ، غرور ، پیروزی و عشق آنقدر بزرگ شده است که بتواند در آبهای غلیظ حرکت کند؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Truth, Pride, Victory, Love