دانلود پی دی اف کتاب Trust me – Blindes Vertrauen

[ad_1]

‘دنیای ایوا گرین از همان کودکی در تاریکی فرو رفته است. با این وجود ، او با لبخند بر موانع کوچک و بزرگ زندگی غلبه می کند. او در مزرعه عموی خود زندگی امنی را سپری می کند ، عاشق نواختن پیانو است و درک عمیقی از اطرافیان دارد. هنگامی که او به طور تصادفی به یک مرد برخورد می کند ، او بسیار خطرناک به نظر می رسد. او تاریکی درون خود را احساس می کند که از پرده جلوی چشمانش سیاهتر است. با وجود این هشدار ، او برای او آماده است ، اما آیا می تواند به او اعتماد کند؟ لئون مارشال در کودکی درگیر یک ضربه عمیق شد. او با الهام از ناآرامی ها ، از شهری به شهر دیگر نقل مکان می کند ، نمی تواند مردم را باور کند یا نسبت به آنها ابراز احساس کند. همیشه نزدیکی بیش از حد و فرار از خودش. قلب او هرگز برای کسی شکست نمی خورد و متقاعد شده است که هرگز تغییر نخواهد کرد. آیا وقتی دو موجود تاریکی به هم می رسند ، آیا قلب آنها نور را تشخیص می دهد؟ ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Trust me – Blindes Vertrauen