دانلود پی دی اف کتاب Trust, Life Satisfaction and Opinions on Immigration in 15 European Countries

[ad_1]

اروپا در جریان است. بحران اقتصادی ، جریان های بزرگ مهاجرت و حملات اوتاریخی آزادی فشار را برای همبستگی و نگرش بین المللی ذخیره می کند ، موفقیت جنبش آزادی های مدنی. کشورهای اروپایی تا چه حد مورد استقبال و پذیرش پناهندگان هستند؟ آنها تا چه حد به یکدیگر اعتماد دارند؟ آیا ارزش ها ، اعتقادات و نگرش ها از فرقه های مختلف اروپایی هستند؟ این گزارش تجزیه و تحلیل جدیدترین داده های نظر سنجی اجتماعی ایروپریان (ESS) برای مطالعات و ارزش های دوسالانه در مقیاس بزرگ در 15 کشور اروپایی ، با توجه ویژه به نگرش نسبت به مهاجرت است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Trust, Life Satisfaction and Opinions on Immigration in 15 European Countries