دانلود پی دی اف کتاب Trust and the Islamic Advantage : Religious-Based Movements in Turkey and the Muslim World

[ad_1]

در بیشتر جهان اسلام ، جنبش های سیاسی و اقتصادی اسلامی یک مزیت نسبی را نشان می دهد. نسبت به گروه های سکولار مشابه ، آنها در بسیج حامیان و حفظ همکاری خود برای مدت طولانی تری بهتر هستند. این به مراتب بارزتر از ترکیه است ، یک کشور سکولار تاریخی که افزایش چشمگیری در فعالیت های سیاسی و اقتصادی مبتنی بر اسلام تجربه کرده است. با استفاده از منابع غنی داده و روش های اقتصادسنجی ، Avital Livy توضیحات موجود – مانند اعتقاد شخصی – را برای موفقیت این حرکات به چالش می کشد. بلکه لیوی نشان می دهد که دستاوردهای اسلامی ریشه در احساس اعتماد در میان افراد دارای هویت گروهی مذهبی مشترک دارد. این اعتقاد مبتنی بر گروه به عنوان جایگزینی م effectiveثر برای احساس تعمیم بیشتر اعتماد متقابل ، که عمدتاً در بسیاری از کشورهای دارای اکثریت مسلمان وجود ندارد ، عمل می کند. این کتاب استدلال جدیدی برای مفهوم دین به عنوان یک سیستم ادراک شخصی و یک هویت جمعی ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Trust and the Islamic Advantage : Religious-Based Movements in Turkey and the Muslim World