دانلود پی دی اف کتاب Trust, Accountability and Capacity in Education System Reform : Global Perspectives in Comparative Education

[ad_1]

این بایگانی جهانی با ارائه اعتماد ، صلاحیت و پاسخگویی به عنوان سه عنصر سازنده سیستم آموزش و اصلاح نظام آموزشی ، رویکرد جدیدی را در زمینه آموزش مقایسه ای ایجاد می کند. در کاوش نحوه ارتباط این سه عامل با نتایج یادگیری دانش آموزان در زمینه های مختلف بین المللی ، این کتاب یک چارچوب قدرتمند برای یک سیستم یکنواخت تر فراهم می کند. این کتاب با جذب تحقیقات و مطالعات موردی از محققان ، سیاست گذاران و کارشناسان آژانس های بین المللی در پنج قاره ، نشان می دهد که چگونه اعتماد ، صلاحیت و پاسخگویی با نتایج و نتایج متفاوت در کشورها ارتباط برقرار می کند ، به خوانندگان اشاره می کند تا نقاط احتمالی اهرم برای تغییر سیستم را درک کنند. اعتماد ، پاسخگویی و بهبود ظرفیت در سیستم آموزشی نشان می دهد که چگونه این سه مفهوم از نظر زمانی ، اجتماعی و نهادی در بافت نهادی در هم آمیخته اند و تجزیه و تحلیل ارائه می دهند که محققان ، سیاست گذاران و آژانس هایی که در آموزش مقایسه ای کار می کنند و در جهت اصلاحات هستند سیستم آموزشی . فصل 11 این کتاب به صورت PDF با دسترسی آزاد قابل بارگیری در دسترس است که در http://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429344855 تحت مجوز عمومی Creative Commons Attribution 2.0 موجود است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Trust, Accountability and Capacity in Education System Reform : Global Perspectives in Comparative Education