دانلود پی دی اف کتاب Trump and the American Future : Solving the Great Problems of Our Time

[ad_1]

نیوت گینگریچ ، نویسنده پرفروش نیویورک تایمز ، خطرات انتخابات 2020 و نتایج نهایی شهروندان آمریکایی را به پایان می رساند. انتخابات سال 2020 انتخاب تعیین کننده ای برای ایالات متحده خواهد بود ، به ویژه هنگامی که از بحران ویروس کرونو خارج می شویم. آیا مردم آمریکا چهار سال دیگر رئیس جمهور ترامپ را برای پیگیری سیاست خارجی و تجاری رشد اقتصادی قوی ، اولویت قرار دادن منافع آمریکا ، پایان دادن به دولت عمیق و آوردن اصلاحات چشمگیر در بوروکراسی انتخاب خواهند کرد؟ یا آیا آنها ترامپیسم را رد می کنند و سیاست های دموکراتیک رادیکال دولت بزرگ ، جهانی سازی و سیاست های سوسیالیستی را که نمایانگر جو بایدن هستند ، انتخاب می کنند؟ از زمان انتخابات 1949 قدرت زیادی در انتخابات نبود. نیوت گینگریچ در انتخابات سال 2020 توسط ترامپ و American Future شرط می بندد و از همه آمریکایی ها خواستار روشن می شود که چرا بازگشت پرزیدنت ترامپ برای یک دوره دوم در کاخ سفید مهم است. تجربه و مادام العمر که نیوت گینگریچ تنها می تواند به ارمغان بیاورد ، بینش مادام العمر در مورد زندگی آزاد ترامپ و آینده آمریکایی برای هر شهروندی که می خواهد به بزرگ ساختن آمریکا ادامه دهد ، یک مطالعه کامل است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Trump and the American Future : Solving the Great Problems of Our Time