دانلود پی دی اف کتاب Truel1f3: Lifel1k3 3 (Truelife: Lifelike 3)

[ad_1]

بهترین دوستان دشمن شده اند. عاشقان غریبه شده اند. و تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی در کنار خود هستید می تواند تفاوت بین مرگ و زندگی باشد. برای حوا و لمان ، جستجوی حقیقت در مورد خودشان – و یکدیگر – بیش از حد برای دوستی آنها بود. اما در شرایطی که این کشور در آستانه جنگ جهانی جدید قرار دارد – این بار بین گله زیست توده در CityHive و ارتش ددالوس در مگوپولیس – وفاداران به لبه پرتگاه کشانده خواهند شد ، بعید است که اتحاد ایجاد کنند و با آنها خیانت کنند. اما تهدید در اینجا متوقف نمی شود ، زیرا خطوط حیاتی تصمیم دارند تا به برنامه ای برسند که هر رباتی را آزاد کند ، حوا و آنا برای تغییر دادن به وظیفه ای که وی ایجاد کرده است ، احتیاج دارند. در پایان ، درگیری های شدید و انتخاب های دلخراش قهرمانان واقعی را فاش می کند … و ممکن است آنها آن چیزی نباشند که فکر می کنید آنها هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Truel1f3: Lifel1k3 3 (Truelife: Lifelike 3)