دانلود پی دی اف کتاب Trost : Wege aus der Verlorenheit

[ad_1]

نیاز به تسلیت دارد. نگاهی به دنیای ما که در عدم تعادل اقتصادی و اجتماعی است ، جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد. رنج های باورنکردنی تسلی خاطر است ، نه تسلیت هایی ارزان و با صدای غریب. راحتی واقعی با توانایی هوشیاری و مهربانی آغاز می شود. و کسانی که در حال استراحت هستند می توانند استراحت کنند – تعریف و تمجید کنند ، بی عدالتی را نام ببرند. روشن نگاه کردن به شما دلگرم کننده است. دادخواست علیه واقعیت و توهم. هرمان گلتلر ، اسقف و هنرمند و مایکل لهوفر ، روانپزشک و روانشناس ، چگونگی و مکان تسلیت را توضیح می دهند. آنها با اطمینان بیشتری رویکرد زندگی را هدایت می کنند. پیام او این است: هر آنچه از شما گرفته می شود ، هرچند تلخ باشد ، تمرین آزادی درونی است. بیایید این تمرین را انجام دهیم!

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Trost : Wege aus der Verlorenheit