دانلود پی دی اف کتاب Trois roubles : Recueil de nouvelles

[ad_1]

“باید تصور كرد كه تولستوی برای فرانسه تقریباً ناشناخته باشد ، یك داستایوسكی ترجمه ضعیف یا ضعیف ، چخوف نادیده گرفته شده. فرضیه ای غیرممكن ، اما فرضیه ای كه به ما اجازه می دهد اندازه گیری كنیم كه ناآگاهی از كار باونین چقدر عجیب است.” … “ایوان بونین اولین نویسنده روسی بود که در سال 1933 جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرد ، زمانی که در فرانسه در تبعید بود ، و انتظار داشت که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به ماکسیم گورکی ، نویسنده رسمی آن ، جایزه بدهد. این مجموعه شامل هفت داستان کوتاه بهترین نویسنده است: سه روبل ، دستور زبان عشق ، شب در دریا ، آفتاب سوختگی ، کاسیمیر استانیسلاوویچ ، آیدا ، لو سارافن دو موردویا. هفت تغییر در مورد زن ، مرد ، عشق ، برای اثری که سادیست ها و غزل سراها بر روح روسی تمرکز می کنند. “دستور زبان واقعی بوین نشانه غیرمنتظره زیبایی را در ماگمای تجربه زیسته پیش بینی می کند. زیبایی متبلور می شود ، شکل می گیرد ، بالغ می شود. […] عاشقانه ای به نام عشق در چنان تراکم ادراکی تجربه می شود که واقعیت تغییر می کند. »(متن های مقدمه آندره مکین)

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Trois roubles : Recueil de nouvelles