دانلود پی دی اف کتاب Trois petits loups (et une belle truie)

[ad_1]

ایزابل سهم خود را از چالش های بزرگ بزرگ کاشت داشت. چیزی که قبلاً چربی یا حتی فقط یک بذر خوانده می شد اکنون راحت است. داستان او با یک کاناپه الهی تحت تأثیر ساس هایی که او را مجبور به ترک خانه اش می کنند آغاز می شود. خوشبختانه ، دوستانش سه گرگ کوچک – ژان لوپ ، ورزشكار كمال گرا ، دانشمند ولفگانگ متخصص در همه كارها و ماهيگ ، پدر تنها مجرد – به او دست خواهند داد. آیا آنها موفق می شوند از شر ساسها ، بلکه دلهره هایی که در آنها ساکن است خلاص شوند؟ رمانی سرعتی که داستان سه خوک کوچک را با دادن ابعادی مدرن ، انسانی و اجتماعی به آن زنده می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Trois petits loups (et une belle truie)