دانلود پی دی اف کتاب Trois fous dans la rue parlent

[ad_1]

پیلون ، لیگوته و ددیکاس در خیابان مستقر شده اند و در آنجا با گفتن به یکدیگر ، گوش دادن به یکدیگر ، و به سبک شدن کلمات ، کمرنگ می شوند. آنها نمی توانند در میان تقسیم محافظ یک خانه زندانی شوند ، اما مانند یک پوست جدید از این پناهگاه نهایی استقبال می کند ، جایی که هر دیوانه گزارش خود را پیدا می کند که کار ماکسیم ژان باتیست به او پیشنهاد می دهد. اگر آنها ماسک بزنند ، این دیگران هستند که آنها را می بینند ، این نگاه آنها است که آنها را دیوانه می کند. اکنون این هیچ ربطی به خرد کثیف جهان ، که با ارزشهای عدالت دست و پا می زند و اصطلاح را در وسط خیابان به انحصار خود درآورده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Trois fous dans la rue parlent