دانلود پی دی اف کتاب Triumph der Mitte : Die Mäßigung der 'Old Whigs' und der Aufstieg des britischen Liberalkonservatismus, 1750-1850

[ad_1]

علی رغم اعتراضات بین دو حزب – ابتدا ویگ ها و توری ها ، سپس لیبرال ها و محافظه کاران – انگلیس با فرهنگ اعتدال در قرن 19 شناخته می شد. حامل این فرهنگ سیاسی گروهی از سیاستمداران بودند که همیشه در جستجوی راه میانه بین افراط بودند و آنها را حزبهای لیبرال یا محافظه کاران لیبرال می نامیدند. کتاب حاضر با بررسی پیشرفت این محافظه کاری لیبرال انگلیس در دوره 1750 تا 1850 ، یک شکاف تحقیقاتی را برطرف می کند ، ابتدا فلسفه سیاسی ادموند بورک را بررسی می کند و سپس نشان می دهد که چگونه طالبان لیبرال یا لیبرال ها با تفکر خود محافظه کاری رنگ را دنبال می کنند. . این نشان می دهد که چگونه سیاستمداران مانند جورج کنینگ و سر رابرت پیل ، بر اساس فلسفه سیاسی بورک و “کلاهبرداران قدیمی” ، سیاست مرکز را که همیشه به سمت ویژگی های اعتدال و تدبیر معطوف بود هدایت می کردند. بنابراین این کتاب شکل محافظه کارانه لیبرالیسم را برجسته می کند که در قرن نوزدهم انگلیس را شکل داد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Triumph der Mitte : Die Mäßigung der 'Old Whigs' und der Aufstieg des britischen Liberalkonservatismus, 1750-1850