دانلود پی دی اف کتاب Triple Diamond : A Box Set

[ad_1]

عاشقانه محبوب AUTOOR GEMMA SNOW نوشتن عالی است! من لحن این کتاب و نحوه نگارش آن را کاملاً پذیرفته ام. ~ Romanceansoveliveweartripal Diamond – مجموعه جعبه کامل 1 – الماس سه گانه در عشق ، چیزهای خوب اتفاق می افتد … 2 – گل های وحشی هنگامی که صحبت از دو بازمانده جستجو و نجات بسیار نفس گیر می شود ، لیلی هالیس همه چیز است. درباره تماس با طبیعت … 3 – بیشترین جستجوها آنها همیشه یک سه نفر بوده اند – چرا عشق باید متفاوت باشد؟ 4 – ممکن است طوفان کید بیشترین خطر قلب و اره زن هالی را داشته باشد … با این وجود باید چیزی در آب باشد ، زیرا Wolf Creek ، مونتانا امسال پر از عشق است – و نه نوع سنتی آن. مردان مونتانا و زنانی که به دنبال آنها می آیند – هر دو. از گاوچران گرفته تا آتش نشان ، منکر این نیست که مردان Wolf Creek پر از دردسر هستند ، نوعی مشکل که یک دختر شهرستانی می تواند فقط برای ترک سانفرانسیسکو و گذراندن روزهای خود در مزرعه داشته باشد. افرادی که کار می کنند ، زندگی می کنند و به آچار سه گانه الماس می روند ، کارهایی را کمی متفاوت انجام می دهند ، یک روش زندگی هستند ، حتی اگر این به معنای زنی باشد که عاشق مرد دیگری می شوند. مبارزان در هیچ کاری متوقف نخواهند شد تا ثابت کنند که چقدر به زنانی که دوستشان دارند مراقبت می کنند. و این زنان همچنین مایلند برای عشق سخت کار کنند ، بعد از همه ، Triple Diamond Ranch اثبات کافی است که چیزهای خوب در سه نفره وجود دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Triple Diamond : A Box Set