دانلود پی دی اف کتاب Trinitarian Doxology : T. F and J. B. Torrance’s Theology of Worship As Participation by the Spirit in the Son’s Communion with the Father

[ad_1]

اکثر رویکردهای الهیات آبزی انسان شناختی است: مطالعه دعاوی در وهله اول به آنچه ما ، پرستشگران ، انجام می دهیم ، متمرکز است. توماس اف. تورنس و جیمز بی. تورانس دیدگاه تثلیث و مسیحی را ارائه می دهد. این نه تنها گزارش دهنده میزان پرستش و نه تنها “چه” عبادت است ، بلکه محور اصلی آن چیزی است که ما می پرستیم. از همه مهمتر ، این نقش حیاتی بشریت مسیح را به عنوان كشیشی كاملاً معراج كه كلی تنها عبادت صحیح را فراهم می كند و بوسیله او روح قادر به پرستش خدا رخ می دهیم ، كاملاً تشخیص می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Trinitarian Doxology : T. F and J. B. Torrance’s Theology of Worship As Participation by the Spirit in the Son’s Communion with the Father